dinar_umutgazetesi@hotmail.com

 Ana Sayfa   

 Künye   

DİNAR’DA İLK’LER
DİNAR’DA İLK’LER

DİNAR’DA İLK’LER

 

 

            Bu araştırmamda siz okuyucularıma “DİNAR’DA İLK’LER” adı başlığında bir araştırmamı sunacağım. Dinarda İlkleri dikkatli incelediğinizde birçok İlk’ler Dinarda en çok Belediye başkanı çıkarmış VEZİROĞLU ailesi belediye başkanları zamanında gerçekleşmiştir.

         Avukat arkadaşım araştırmacı yazar gazeteci Mehmet Özalp ile birlikte hazırladığımız “Dinar’da geçmiş zamandan fotoğraflarla yolculuk” isimli albümde 800’e yakın fotoğraflarda izleyeceğiniz gibi Dinar’da ilklerin kanıtlarını göreceksiniz. Dinarlılar 2013 yılı başlarında kavuşacakları bu eserde dedelerinin, Amcalarının, babalarının yakın komşularının fotoğraflarını görecekler. Dinar halkının Atatürk ilke ve inkılâplarına nasıl uyduklarını giyim kuşamlarıyla dikkat çektikleri, yeni modern binalara kavuştuklarını görecekler ve “Dinar eski yıllarda ne Dinarmış” diyeceklerdir.

 * * *

·   Dinar’da İlk defa en çok belediye başkanı çıkarmış aile Veziroğlu ailesi olmuştur.

Belediye başkanlarımız ve dönemleri: 1-Abdulkadir (Çetinkaya)Veziroğlu 1914-1917,2-Ahmet Veziroğlu 1932-1938,3-Bayramali Veziroğlu 1942-1954 (3 dönem üst üste kazanmış)1968-1973,4-Kadri Veziroğlu 1977-1980 (80 ihtilalinde tüm belediye başkanları bıraktırılmış) Dinarda 4 dönem  Bayramali Veziroğlu, 3 dönem Feyzi Başyiğit ve 2 dönem YaşarYener Emeksiz belediye başkanlığı yapmışlardır.

 

  *Dinar’da İlk Milletvekili  Ahmet Veziroğlu 1932-1938 Milletvekilimiz yeniden seçimlere katılmış tam 3 defa seçimleri kazandığı halde  zamanın valisi tarafından veto edilmiştir.,2.Milletvekilimiz Mustafa Öztürk 1957-1960,3.Milletvekilimiz Mehmet Göbekli 1965-1969, 4. Milletvekilimiz Kazım Uysal 1969-1973,5.Milletvekilimiz Güneş Öngüt 1977-1980 (80 ihtilaline kadar),6.Milletvekilimiz Hamdi Özsoy 1983-1987/1987-1991 2 dönem üst üste seçilerek görev yapan İlk Milletvekilimiz olmuştur.

·   Dinar’da İlk Noterlik 1931 de gelmiş Noter Bekir Sıtkı Bey 1931-1935 yıllarında görev yapmıştır.

Sinema makinistlerinden Hüseyin Mera ve Baydur Kaplangi

·   Dinar’da İlk Yazlık Sinemayı  Ahmet Veziroğlu getirmiş.1930 yılında sessiz sinemayı makinist (Üçfişek Hüseyin)Hüseyin Güven oynatmış.Hüseyin Güven mesleği askerde öğrenmiş.17.03.1931 yılında Elhamra Sineması adıyla sesli sinema yeni yol ilkokulu yanındaki Kitişler hanında açılmış Makinist İstanbuldan gelen makinist Dinarda sinemaya meraklı Receb Sönmez (Şoför Özer Sönmez’in babası) ve Adnan boyacının babası Boyacı lakaplı Ahmet Boyacı’ya makinistliği öğretmiş.Makine arızalanınca Aydın’dan Haydar usta getirtilerek bir süre kalmış görev yapmış.1935 de açılan Halk evi 1940 larda sinemaya çevrilmesiyle Dinarda ilk kışlık sinema devri başlamıştır.

·   2. bölümmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1935 de yapılan Halkevi binası önünde Dinar ekâbirleri

 

·   Dinar’da İlk kışlık 35 mm’lik sesli sinema 1935 de yapılan Halk evi binasında Yıldız Sineması adıyla Necip Kaynak tarafından açılmış. Hüseyin Güven ve Ahmet Boyacı mesleklerini bırakınca Makinist Haydar usta bir süre gelerek Besim Salmanı makinist olarak yetiştirmiştir.Besim Salmanın askere gitmesiyle onun yanında makinistliği öğrenen Hüseyin Gönüllü makinistlik görevini sürdürmüştür.1950-1970 arasında Dinar’da sinema 8 adet olmuştur.

Dinar’da İlk Elektrik 1920 de Üçlerce yokuşu yanında yapılmaya başlayan Dinamo Bekir Aslankara ve Bekir Cirit makinistlerce faaliyete geçmiş 1931 de açılan sinemaya ve mahalle  ve caddeler aydınlatılmış. * Dinarda ilk elektrik üretimine başlayan DİNAMO ve görevlileri soldan sağa1-Mustafa Öztürk belediye muhasibi,2-Nadir Emekli meclis üyesi,3-Cavit Tuncay meclis üyesi,4-Hüsnü Sezen memur,5-zabıta memuru Mustafa Kitiş,6-Dinamocu Kara Bekir Aslankara,7-memur Mehmet Akalın,8-Mehmet Tekin görülüyor .

·   Dinar’da İlk Kanalizasyon ve su tesisleri 1932 belediye başkanı Ahmet Veziroğlu tarafından yapılmış muhtelif semtlere halk için çeşmeler yapılmış

·   Dinar’da İlk Park çalışmaları Ahmet Veziroğlu tarafından başlanmış 1947 de belediye başkanı olan Bayram Ali Veziroğlu Suçıkan, İncirli ve Santral parkları çalışmasına hız vermiş. Santralın elektrik üretimiyle parklar 1951 de ışıklandırılmış havuzlar yapılmıştır.

 

·   Dinar’da İlk yeni Belediye binası CHP belediye binasının ikinci katında önünde 4.kurultayın kutlandığı gün 9 Mayıs 1935(Şimdiki iş merkezinin olduğu yer)

 

·   Dinar’da İlk Hidro elektrik santıralı binası1950 yılında yapılarak 1951 yılında suçıkandan getirilen su ile santral çalıştırılarak üretime geçmiş ve Keçiborlu Kükürt işletmesine elektrik satılmaya başlanmış.Dinarda Halkın elektrik tüketimini sağlaması için Belediye Başkanı Bayram Ali Veziroğlu elektirik ocağı getirterek vatandaşa ucuz ve taksitle satılmasını sağlamıştır.Santral baş makinisti Vehbi Arça ve yardımcısı Bünyamil Fedakar bahçe düzenlemesi yaparlarken görülmektedir.

 

Yukarda Belediyemizce kurulan elektrik santralında görev yapan soldan sağa şapkalı bobinaj ustası Bünyamil Fedakâr,2-Gelir giderden sorumlu Muhasebeci Sarı Mustafa,3-Hat operatörü Muzaffer Cirit,4-Makinist (Sarı)Bekir Cirit,5-Muhasibe şefi Alirıza Nergün, şoför Ali Özsoy, Çökenler:1-Mühendis Adil Acar,2-Baş Makinist Vehbi Arça,3-Makinist (Kara Bekir lakaplı  )Bekir Arslankara öğretmen Yalçın Aslankaranın babası:

 

·   Dinar’da İlk Belediye binası 1932 belediye başkanı Ahmet Veziroğlu tarafından yapılmış Önde soldan 4.kişi Ahmet Veziroğlu, 5.kişi Kaymakam Halis Bey ve pencereden bakan zabıta komiseri Tahsin Öcal.

 

·   Dinar’da İlk Apartmanlar Ahmet Veziroğlu ve Bayram Ali Veziroğlu dönemlerinde hızla yükselmeye başlamış. Belediye Binaları, Hükümet Binaları, Banka ve bazı özel kişilerce modern binalar yapılmıştır.

·   Dinar’da İlk Şehircilik planı Bayram Ali Veziroğlu tarafından 1947 de başlatılmıştır.

·   Dinar’da İlk Kaymakamlık konağı 1944 yılında şimdiki Özelidare işmerkezi binasının olduğu yerde yapılmıştır.

·   Dinar’da İlk yeni caddelerin açılmasına 1950 de Bayram ali Veziroğlu başlatmıştır.Yol ve caddelere Gazi ve şehitlerimizin isimleri verilmiş.

·   Dinar’da İlk Un Fabrikası 1926 yılında Dede oğlu ailesince yaptırılmıştır. Bina halen ayaktadır.Daha sonra Un fabrika sayısı 4’e çıkmıştır.

*Dinar’da İlk Spor kulübü ve takımı 1932 yılında  belediye başkanı Ahmet Veziroğlu başkanlığında antrenör Bayram Ali Veziroğlu oyuncuları 1-Osman Cirit,2-Adnan Kurtçepe,3-Çivrilli Salih…..?,4- Sarı Mehmet Okay,5-Dortuların Mustafa….?,6-Terzi Hüseyin Tuncay,7-Berber Alinin Sarı Mustafa…..?,8-Asım Kalkan9-Aşçıların Katip Necip….?,10-Berber Raşit Kıyak, 11-Cami Kebir mahallesinin eski muhtarı Nevşehirli Sıtkı Kent.

·   Dinar’da İlk Hâkimliği Osmanlı döneminde Kadı olarak tayin edilen Ali Niyazi Gürcan yapmıştır. Cumhuriyete geçilmesiyle tayini hâkim olarak çıkmış istifa ederek Dinarda İlk Avukatlık görevini yapmıştır.

·   Dinar’da İlk Dergi 1951 yılında Nedret Gürcan tarafından Kervan dergisi adıyla çıkarılmıştır.

·   Dinar’da İlk Haftalık Gazete Mehmet Dedeoğlu tarafından Dinar Postası adıyla 1952 yılında çıkarılmıştır.

·   Dinar’da İlk en uzun süreli yayını haftalık gazete Dinar Haber gazetesi 1991 yılında Hasan ve Mehmetali Özata kardeşler çıkarmış halen devam etmektedir.

·   Dinar’da İlk Günlük gazeteyi rahmetli Adnan Aktaş Umut gazetesi adıyla 2006 yılında çıkarmaya başlamış gazete halen devam ediyor.

 

·   Dinar’da İlk tiyatro gösterisi Halkevi binasında ”Kırmızı vahşiler” piyesi 19 Mayıs 1938 tarihinde Yeni yol ilkokulu öğrencileri oynamıştır.

·   Dinar’da İlk Tuğla kiremit fabrikası İstasyon altı kısmında Bayram Ali Veziroğlu tarafından 1953 yılında yapılmış 1955 de sopataj sonrası yanarak yok olmuştur.

·   Dinar’da İlk en çok sayıda kitap yayınlayan Ayhan Kalkan olmuştur.15 ve 16 cı kitapları yayına 12.12.2012 Aralığında verilmiştir. Kalkan Düğünlerimiz isimli kitabını başkana hediye ederken 2013 Ocak ayında Adım adım Dinar isimli kitabının çıkacağını belirtti.

·   Dinar’da İlk Basın ödülü Afyon Gazeteciler Cemiyetince 2012 yılında Araştırmacı yazar olarak bölgede birinci olan Ayhan Kakan’a 500 milyon ödül verilmiştir.

·   Dinar’da İlk banka Ziraat Bankası 1924 yılında şimdiki Ak bankın karşısında eski imren otelinin ulunduğu adada açılmıştır.

·   Dinar’da İlk Hükümet binası 1931 istasyon caddesinde şimdiki Dinar Lisesi önündeki alanda yapıldı. Bu bina1950’lerde ortaokul daha sonra ilk yurt binası oldu.(şu anda olduğu yer halen yeşil saha olarak okul bahçesindedir.)İstasyon caddesindeydi. Törenler binanın önündeki Atatürk büstünün önünde yapılırdı. Yıl 1931/1940

·   Dinar’da İlk PTT hizmeti 1892 yılında İstasyon caddesinde Dinar Lisesi önündeki Eczanenin olduğu semtte açılmıştır.

·   Dinar’da İlk Ebe Arap Kadriye olduğu söyleniyor kendisi hakkında bilgi bulunamadı onun yetiştirdiği ebe Lütfi’ye Ünal (Dinarın Eski ebesi) 1341-2006, olarak tanınır.

·   Dinar’da İlk Belediye ebesi Nazmiye ebe Başkan Ahmet Veziroğlu tarafından görevlendirilmiş.Vefat edince yerine Ebe Macide İlkılıç atanmış,Bayramali Veziroğlu döneminde Belediye ebesi Bedia Sevyurt  görevlendirilmiş 1930  doğumlu Bedia Ebemiz ve diğerleri belediye ebesi görevini sürdürürlerken hizmetlerini ücretsiz yaparlar doğum ücreti almazlardı.Bedia ablamız  emeklilik hayatını sürdürmektedir.Bu satırlarımı yazdığımda biraz rahatsız olduğunu öğrendim Allahtan Şifalar dilerim.

·   Dinar’da İlk iğneci mesleği yapanlar. İğnecilik mesleğini mutlaka belediye ebelerimiz yapmış ve hizmet vermiştir ancak meslek olarak 1955 yılında özel açılan ilk hastane Osman Sarar hastanesinde hemşerilik yapan Nazente İşsiz (1926-2005) hastane kapandıktan sonra iğneciliği başlamıştır. Mahallelerde kapı kapı yayan dolaşarak hastaları evlerinde iğnelerini yapardı.Yıllarca bu mesleği sürdürdü daha sonra emekli olan sağlık memurlarından Hüseyin Karabulut ve  İsmail Özcan bu mesleği sürdürdüler.

·   Dinar’da İlk Özel hastane 1955 yılında şimdiki belediye Kültür merkezi binasının köşesinde bulunan 3 katlı eski hükümet binasında açılmış, binanın altında, kahve üst 2 katı hastane olmuştu. Dr. Osman Sarar özel hastanesi adıyla hizmet vermişti.

Gazeteler bayii Gazi Bekir Salman  istasyon caddesindeki dükkanından çıkartılınca bu kahvenin köşesine sergi açarak gazeteleri satardı.Oğlu Besim Salman da bisikletiyle gazete abonelerine gazete dağıtırdı.

 

·   Dinar’da İlk  Teyyare şimdiki SPK okulunun bulunduğu semte inmişti.Dinar halkı THK’na 45972,33 kuruş gibi  büyük bağışlar yaptığı için Dinar Teyyaresi adı verilen uçak 31,08,1936 tarihinde Dinar semalarında gösteri uçuşu yaparak  yere inmişti.Vatandaş ve Dinar belediye bandosu karşılamıştır.

·   Dinar’da İlk Cumhur Başkanımız Atatürk 12 Mart 1930 yılında otomobiliyle gelmiş Belediye ziyaretinden sonra Ulu caminin önündeki şadırvanın olduğu yerde bulunan Halkevi binasında sporcuların karşılamasıyla bir süre vatandaşla sohbet etmiş ve Dinardan ayrılmıştır.

·   Dinar’da İlk Belediye bandosu ekibi 1932 yılında Belediye başkanı Ahmet Veziroğlu tarafından kurulmuş, Bando 3 yıllık çalışmaları sonrası bando şefi Tireli Cemal Çığırtkan ekibiyle cumhuriyet meydanında 23.06,1635 tarihinde halka bir konser vermiştir. Bando Isparta ve Burdur’dan gelen davetlilerin ilgi odağı olmuştur.

·   Dinar’da İlk Saz takımı Şen kardeşler adıyla 1931 yılında Bekir Arıkan kurdu.

·   Dinar’da İlk Musiki Cemiyeti 29.02.1972 yılında Mehmet Özalp, Nuri Coşkun, Kerim Ölmez, Mesut Özgen ve Erol Çulha beşlisince kurularak Yıldız Sinemasında konserler verdiler.

·   Dinar’da İlk okul olan mektebi iptidaiye tamamlanınca Padişah ll. Abdülhamidin adı verilerek eğitime açılı.1889,(Kaynak Osmanlı arşivi)Canlı kaynağım rahmetli Ahmet Başçı (1917-2002) çocukluğunda Toptepenin eteğinde benzinliğin olduğu yerlerde Medrese olduğunu orda okurken sonra ılıca üstündeki 2 katlı bir binaya taşındığı(Bu binayı daha sonra öğretmen Kamil Olgaç satın almış)daha sonraları ılıca mektebinin yapıldığını anlatmıştı. Hatırladığı öğretmenler Zehra Gürcan hocahanım, Cemil Öngüt Bey, Yüzbaşı oğlu Ferit Özalp Bey olduğunu Din dersine de Kalaycıklı Sakallı Hoca Efendinin girdiğini belirtmişti. Dinar Ortaokulu da 1948 yılında eğitim öğretime geçti.

·   Dinar’da İlk Dershane 1988 yılında Dinar Dershanesi adıyla emekli öğretmenlerden Hüseyin Çetinkaya, Seydi Özkan ve bir gurup arkadaşlarınca açıldı halen hizmet veriyor.

·   Dinar’da İlk lokanta 1930 da eski belediye yanında “Bizim köylü Abdullah Tütüncünün aşevi’ olarak bilinir. Daha sonra 1940 lı yıllarda 1913 doğumlu Aşçı Abdülkadir Ezenoğlu tarafından İmren oteli ve lokantası açılarak sosyeteye hizmet vermiştir. İmren lokantası Dinarda en eski lokanta olarak adını hala torunları yaşatmaktadır.

·   Dinar’da İlk Örgü makinesi Homalı Hüseyin Gümüşsuyu 1966 yılında getirerek örgücülüğe başlamıştır.

·  Dinar’da İlk Restoran Dörtyol semtinde 6 Mayıs 1959 tarihinde Rüstem ve Sadettin Yılmaz kardeşler tarafından açılmıştır. Dinar Restoran adıyla oğulları işletmeyi yaşatmaya çaba göstermektedirler. Tesis Dinar Turizmime hizmet vermektedir.

·   Dinar’da İlk terzi elimdeki bir fotoğrafla 1936 yılında Terzi İbrahim Kalkan olduğu öğrenilmiştir.Ayrıca babamın arkadaşı Tahsin Öcal’ında terzi olduğunu söyleyen oğlu Ali ağabey tam yılını hatırlamadığını babam zamanında olabileceğini söyledi.Sonra her ikisi de işlerini terk ederek belediyeye memur olarak girmişler.Terziliği arkadaşları Hacı Ali Horzum ve Terzi Şükrü,İsmail Diker, ustalar çok sayıda terzi yetiştirmişler.İlk mantocunun Terzi Şükrü….olduğu,İlk Gömlekçilerinin Özer ve Şenel Apaydın,İlk Şapkacı Hamdi Göçerli,

·   Dinar’da İlk Lokanta olarak bilinen yer belediye binasının yanında bulunan “Bizim köylü Abdullah Avni Tütüncü’nün Aşevi”olarak bilinmektedir.

·   Dinar’da İlk Tost’çuluk mesleğini 1981 yılında Belediye sineması altındaki iş yerinde Rahmi Şahin açmıştır.

·   Dinar’da İlk Kokoreç satıcılığını 1981 de lokantacı rahmetli yörükoğlu Ahmet Şahin seyyar arabayla caddelerde gezerek satışa başlamıştı.

·   Dinar’da İlk en eski berberlerin İbrahim Yalçın (Lefter Hüseyinin babası)Reşit Kıyak, Hidayet Sezen, Burunsuz Ali Usta,

·   Dinar’da İlk Çilenger ve motor ustası Kerim Bilek (1886-1966)Yılların unutamadığı değerli bir dahi değerli bir ustaydı.Bu gün onun bir kitabı yazılsa sayfalarca olur. 50 yaşın üstünde olanlar onu çok iyi bilir.

·   Dinar’da İlk saat tamirci ustası  Hasan Kuyu (1910-1994) Ulu cami karşısındaydı

·   Dinar’da İlk Ressamı Servet Taşpınar (1938-….)Ressamımız ölünceye kadar fırçamı bırakmayacağım diyor.

·   Dinar’da İlk Sünnetçi Porsamalı Mustafa Aziz Ceylan (1892-1960)

·   Dinar’da İlk Kütüphane  ve kütüphaneci  1958 de açılan Çocuk kütüphanesi,öğretmen görevlisi Mustafa Acar.1960 da açılan Halk kütüphanesi ilk öğretmen görevlisi Hasan Güngör.

·   Dinar’da İlk Halkevi yeni binası (Ulu cami önündeki bina yıkılarak buraya taşındı)12 Haziran 1935 tarihinde yapıldı

·   Dinar’da İlk Hallaç’cı Musa Usta, Nuri Ufak ve Şaban Karaçor olduğu belirlenmiştir.

·   Dinar’da İlk Kalaycı ustaları Ömer Oktay, Mustafa Başçiftci, Ahmet Seleker, Kemal Keskin ve en eski kalaycı Aliosman Karakaya (1874-1943) olduğu öğrenilmiştir.

·   Dinar’da İlk Gazoz imalatcıları Müzü lakaplı Muzaffer Samancı, Süleyman Güneri ve Mehmet Çalışkan, ve Bekir Arslankara (1902-1989) tarafından açılmıştır.

·   Dinar’da İlk Saraçlar Hafız Yusuf Usta,Bekir Koşumcu,Ali Yarar,Mahmut Otaman,Şaban Akgül,Kemal Şeker,M.Ali Caner,Hüseyin Tunçoğlu,Kazım-Ayhan Yarar ve İsmet Çapa olarak belirlenmiştir.

·   Dinar’da İlk Nalbantlar Mahmut Tekin, Veli Er, Baki Bulut, Mehmet Çopur, Şerif Zora, Dilkioğlu Sümen, Süleyman Özkan ve oğulları, Muharrem Kayalar gibi nalbantlardır.

·   Dinar’da İlk araba ve süsleme ustaları Zeybek gızının Halil Usta,Koşuoğlugilin Ali usta,Muacur Şakir Yıldız,Mehmet Demirel,On Alpan,Ahmet Denizİsmet Özkan,Mehmet Karabekmez,Güneş Özkan,Nuri Karaağaç,Avni Çakmak ve kardeşleri,Veli Yarar,Mehmet Demirhan,Mustafa Arıkan ve oğullarıdır.

·   Dinar’da İlk Demirciler Süleyman ve betsellerin sağır Mehmet  Saygın, Ahmet-Mustafa-Hidayet  Çete, Nuri Karaağaç, Bekir Demirhan ve oğulları, Turgut Başkal,Şakir Yıldız Mustafa Aygıroğlu Arıkan,Hulusi Ata

·   Dinar’da İlk ve en eski fırıncı Hacı Hasan Bey (İsmet Kitişin dedesi),Salim ve Ahmet Çağlar, Ali Yalçın, Selahattin Gönüllü, Yaşar Taşpınar, Mehmet Keleş, Hasan Bilengil ve oğulları, Kemal Keskin, Ahmet Karagöz ve Mustafa Çaylıoğlu ile Ahmet Necati Gürgen. Hasan Hüseyin Coşkun,

·   Dinar’da İlk Simitcisi Poçulu Mehmet Beşer’dir. Kafalarının üstünde taşıdıkları simit tezgâhlarıyla gezen simitciler sokaklarda ”Dedeoğlunun unundan, Şadırvanın suyundan, Poçulunun elinden, Poçulu fırınından taze yeni çıktı simitler” derlerdi.

·        Dinar’da İlk Hamam 1942 yılında Ahmet Refik Aydın (Halen hamamı çalıştıran Abdurahman Aydının babası) MÖ.276 yılında yapılan eski yapıtı 5500 kuruşa satın alarak restore edip açmıştır.

Abdurahman Aydın babadan kalan hamam önünde görülüyor

 

·   Dinar’da İlk Fotoğrafçısı Deli Ahmet lakaplı bir zat olduğu öğrenilmiştir. DiğerleriÖmer ve Lütfi Utlu, Yalçın Utlu, Ali Köse, Mustafa Güvenç ve foto Ahmet Çakmakçı’dır.

 

·   Dinar’da İlk Tiyatro 1938 yılında Halkevi salonunda “Kırmızı Vahşiler” isimli piyes sergilenmiştir

·   Dinar’da İlk Değirmenler Dedeoğlu Un faprikasının altından başlar suçıkana doğru giden yolun sağlı sollu kenarlarında 20 yi aşkın un değirmeni vardı.Başlıca değirmencilerimiz Ahmet Kalkan (Dedem) ve ortağı Hilmi Dayı,Aşıkların Sabri,Gırımların Hüseyin Akgün,Mahmut TaşpınarSüleyman Türk,Osman Yiğit,A.Vehbi Kitiş,Şerif Emeksiz,Süleyman Yalçın,Mustafa Karahan,Norgaslı Hacı Mahmut, Değirmenci Vasfi ve İbrahim gibi soy isimleri hatırlanmayan değirmencilerin olduğu öğrenilmiştir.

·  Dinar’da İlk Çuval Fabrikası 1960 yılında rahmetli Fethi Acar tarafından kurulmuş ilk yıl yalnız çalışan Acar ikinci yılda 3 işçiyle işe devam etmiş yiğenleri Ahmet ve Saffet Acarı da yanına alarak şirketleşen tesiste bugün yüzü aşkın işçi üç vardiye olarak çalışmaktadır.

·   Dinar’da İlk Balık ve Ağ ürünleri fabrikası 1981 yılında Ali Çalışkan(1937-2005) tarafından hizmete girmiştir.

·   Dinar’da İlk Oksijen dolum tesisi Mustafa Öztürk ve oğlu Ali Naci tarafından hizmete girmiştir.

 

·   Dinar’da İlk Oksijen dolum tesisi Mustafa Öztürk ve oğlu Ali Naci Öztürk tesis içinde

·   Dinar’da İlk Teneke kutu fabrikası 1977 yılında Mithat Aydın tarafından kurulmuştur.

·   Dinar’da İlk Çiçek yağı DİYAŞ adıyla Mustafa Ongun tarafından 1983 yılında kurulmuştur.

·   Dinar’da İlk Yem fabrikası Dinar Pancar ekicileri kooperatifince kurulmuştur.

·   Dinar’da İlk Tuz fabrikası İsmet Yiğit(1929-1992)tarafından kurulmuş oğlu Osman Yiğit devam ettirmektedir.

·   Dinar’da İlk Teksitil 1960 da Zekayi Cizmeci, Himmet ve İbrahim Kılıçoğlu, Ahmet Duman, Yusuf Çiğdem, Ferit Cengizi sıralayabiliriz

·   Dinar’da İlk Mat ve votka fabrikası 2006 da açılmış Apameia adıyla üretime başlamıştır.

·   Dinar’da İlk Öz-Mar süt ürünleri tesisi 2004 yılında tesisi açılmıştır

·   Dinar’da İlk kunduracı (Ayakkabıcı) mesleğini 30’u aşkın kişi sayılmaktadır Çok tanınan birkaçını sıralarsak Kemal Esmer,Hüseyin Ongun, Eğirdirli Ahmet Çelik,Senirkentli Veli usta,Kemal Çimen,Kadir İpek,Hafız usta Mustafa Oyan,Şaban Kocabıyık,Erol Çulha,Muammer ve Erol Ata,Enver Kapukaya,Ali Tosun,Yaşar ve Mustafa Zorcan,İbrahim Kırmızı,Çarıkcı İbrahim usta,Hüseyin Mera,Hüseyin Sarıaltın olarak sıralayabiliriz.

·   Dinar’da İlk   İnşaat ve sıvacı ustalarımızKasapoğlu Mehmet Usta,Ethem usta,Avni usta,Kör Cevat,Ramazan Özmen ve Porsamalı Burhan Usta ,Kerpiçci Mehmet usta ve oğulları,Mehmet Sezen,Mustafa ve Alirıza Yüzyıl,Uluborlulu İbrahim Demirel,Kemal Köse,Mustafa Oğuz ,Cemil Geyik,İsmail Altıntaş hatırladıklarımızdır.

İlk Marangoz Naci Usta

Ayakta soldan sağa:1-İhsan

Yeğenoğlu,2-Mehmet Acar,3-Afşarlı Mehmet Çetinkaya, Oturanlar Soldan sağa: 1-Askerden izine gelen kalfası Yılmaz Yeğenoğlu,2-Ustanın kızı Ferhan,3-NACİ  BAŞARAN,4-Beşir Mehmet Gürdal.

·   Dinar’da İlk marangoz Naci Başaran (1909-1991) ustamızdır. Birçok ustayı yetiştirmiştir.

·   Dinar’da İlk eczane ve eczacı Ata sagun Eczanesi ve eczacı Ali Yakup Atasagun’dur.

·   Dinar’da İlk Tren 1886 yılında İzmir’den Dinar’a gelmiştir. İstasyon şefliği olan kadromuz Gar müdürlüğüne 1979 da kavuşmuştur.

·   Dinar’da İlk Şoförler ve Otomobilciler odası 1953 yılında kurulmuştur. Tahsin Öcal kuruluşundan vefat ettiği 3.12.1987 tarihine kadar başkanlığını yürütmüştür.

·   Dinar’da İlk Ticaret Odası 10 Şubat 1924 tarihinde kurulmuş başkanlığa Ahmet Refik Aydın seçilmiştir.

·   Dinar’da İlk Nüfus memurluğu 1904 de kurulmuştur.

·   Dinar’da İlk Kızılay Kurumu 1960 öncesi var olan Kızılay yönetimi Terzi İsmail Diker tarafından genel merkezinin onayını alarak kurulmuş bir faaliyet göstermeyen yönetim fes edilerek Kaymakam İbrahim Ayrılmaz tarafından yeni yönetim oluşturularak faaliyete geçirilmiştir.

·   Dinar’da İlk Türk Hava Kurumu 1927 yılından bu güne faaliyette bulunmaktadır.

·   Dinar’da İlk gözlükçü 1983 yılında faaliyete geçen Rasim Aygündüz ve Arif Sağlam olmuştur.

·   Dinar’da İlk Osmanlı Bankasının 1914 yılında kurulduğu bir kaynakta görüldü ancak yeri belirtilmemiştir.

                                  Kaynak:  Yazarın “Adım adım Dinar” isimli kitabından alınmıştır.

  Bu Haberi Sizden Önce 1610 Kişi Görüntüledi...

   
 
E-mail Adresiniz :
Arkadaşınızın E-mail Adresi :
 
Adınız Soyadınız
Yorumunuz

Yorumlar 

Nuri COŞKUN // 09.05.2013 10:47
  Derneği 1971 yılında kurduk.Mesut BABACAN (Terzi) Dinar Musik-i Cemiyeti kurucularındandır.Lokalimiz Belediye Pasajındaydı.Belediye Başkanı Rahmetli Bayram Ali VEZİROĞLU'na rica ettim, 19 Mayıs 1971 yılında harmanyerinde resmi geçitten dernek olarak bizde geçtik.Belediye Başkanımızın talimatına istinaden rahmetli Arap Mustafa (Başkatip) törende anons etti öğleden sonra Suçıkan ve Santral Parkında folklor göstesinde bulunduk.30 Ağustos 1971 yılında 30 Ağustos Bayramının 50.yılında Afyon Belediyesinin davetlisi olarak 30 Ağustos törenlerine katıldık, gösterilerde bulunduk.

 

 

 

  


- İZMİR-DİNAR DEMİRYOLU AÇILIŞI 
- DİNAR’DA KUVVA-İ MİLLİYECİLER VARGÜÇLERİYLE ÇALIŞIYOR 3 
- ŞAİRİMİZ İBRAHİM SEZER 
- ŞAİRİMİZ ALİ GÜNEŞ (1926-1995) 
- ŞAİRİMİZ MUZAFFER ARSLAN 
- MHP AKP Arası Mahalle Farkı 
- ALİ ÇELİK (Şair) 
- SÜLEYMAN UYSAL(Halk Şairi) 
- YENİ BİR YAZAR YENİ BİR KİTAP 
- YAŞAR SAĞLAM (Öğretmen-idareci-Araştırmacı Yazar) 


ERDOĞAN AKIN ERDOĞAN AKIN
Okunan Yazı Eleştirilir...
Ziya AKtaş Ziya AKtaş
Devlet Büyüklerine Hakaret İddiası ...
Kemal AKTAŞ Kemal AKTAŞ
SEÇİM SONUCU ANALİZİ...
Eyüp Şahin Eyüp Şahin
Yemek kültürümüz...
Ayhan Kalkan (Konuk Yazar) Ayhan Kalkan (Konuk Yazar)
AYDEDENİN KÖŞESİNDEN...
Prof. Dr. MUSA  BİLGİZ Prof. Dr. MUSA BİLGİZ
Âkif’te Din ve Millet Şuuru...
HİLMİ ÇALIŞKAN      (Fahri Yazar) HİLMİ ÇALIŞKAN (Fahri Yazar)
HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNE GİDERKEN!...
Prof. Dr.MUSA  BİLGİZ Prof. Dr.MUSA BİLGİZ
Peygamberimiz Çocuklara Dua Ederdi ...
İsmail YILMAZ İsmail YILMAZ
Yerel Seçimin Derecesi Yüksek Olacak...
Şeref  AKTAŞ Şeref AKTAŞ
HÜKÜMETİ DEVİREMEYENLER-1...

 

- 09:13 YAŞAR ÇAVUŞ 2015 SEÇİMLERİ
- 08:50 mustafa Öz
- 08:14 recep taş
- 08:15 yaşarçaqvuş ermenek
- 05:24 mustafa Öz
- 08:52 yaşar çavuş doğal gaz
- 11:18 yaşar cavus
- 03:12 bahri kılınçel
- 09:21 ismail güneş
- 07:57 CEMİL ATEŞ

   Ziyaretçi Sayısı:  

Email Listemize Üye Olun
 
Adınız
Soyadınız
E-Mail
Cep Telefonu